Försäkring

Avtal för olycksfallsförsäkring

Uppsala kommun har förlängt nuvarande avtal med Folksam avseende olycksfallsförsäkring till 2012-07-31. Förutsättningar i försäkringsbesked från Folksam för Uppsala kommun K47635 gäller till och med 2012-07-31.

Kommunen håller samtidigt på att avsluta upphandlingen som ger nytt avtal avseende olycksfallsförsäkring. Gjensidige kommer från och med 2012-08-01 att stå för Uppsala kommuns olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamheter. Gjensidige har gett kommunen skriftlig bekräftelse om försäkringsskydd, men nytt försäkringsbesked kommer att publiceras först i mitten av augusti.

Kontaktuppgifter till Gjensidige avseende skaderutin enligt nedan:

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon: 0771 326 327
Fax: 08 555 01 871
E-post: personskador@gjensidige.se

 

Uppdaterad: