Ansök om skolskjuts ht 2018

Dags att ansöka om skolskjuts (linjetrafik, taxi eller specialfordon) om du har särskilda skäl som till exempel:

Växelvis boende
Funktionshinder
En särskilt svår trafiksituation längs din skolväg.   


OBS! Ansökan gäller för ett läsår i taget!


Ansökan för läsår 2018/2019 ska vara Antagningsenheten Skolskjuts tillhanda senast 31 mars 2018.

Mer information samt ansökan finner du på Uppsala Kommuns hemsida  .

Ansökan ska skickas till Uppsala kommun, Antagningsenheten Skolskjuts, 753 75 Uppsala.
Telefon: 0771-72 70 01 må-tors. 9.30-11.30.

Epostadress: antagning.skolskjuts@uppsala.se

 

9 mars 2018