Ansökan om skolskjuts

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts

Om du har särskilda skäl, som till exempel:
växelvis boende, funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. 

Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.

Ansökan gäller för ett läsår i taget.

- Ansökan för läsår 2017/2018 ska vara Antagningsenheten Skolskjuts tillhanda senast 31 Mars 2017.
-Mer information samt Ansökan finner du på Uppsala Kommuns hemsida

 

Läs hela dokumentet - Dags att ansöka_skolskjuts.pdf (PDF, 31 KB)

24 januari 2017