Ansökan om busskort

Dags att söka skolskjuts enligt särskilda skäl.

Om du har önskemål att ansöka om skolskjuts för ditt barn enligt särskilda skäl t ex trafikfarlig väg, funktionsnedsättning så ska du ansöka så snart som möjligt. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår. Nu är det dags att söka skolskjuts för läsåret 2019–2020.

Ansök på uppsala.se senast 5 april 2019 Du ansöker om skolskjuts på Uppsala kommuns webbplats. Ansökan finns i anslutning till informationen om skolskjuts.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Du behöver skicka med ett utlåtande som styrker behovet Söker ni för funktionsnedsättning behöver skicka med ett utlåtande som styrker ditt barns behov. Finns det ett läkarutlåtande där det framgår att ditt barn har en funktionsnedsättning som inte kommer att förändras under skoltiden? Då behöver du bara skicka utlåtandet en gång. Skriv på ansökan om du har lämnat ett sådant utlåtande till antagning skolskjuts 2016 eller senare.

Nästa steg Antagning skolskjuts går igenom din ansökan, utreder och beslutar om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte. Du får besked via brev. Om ditt barn beviljas skolskjuts med skoltaxi får skolan ett skolskjutsunderlag som du ska fylla i tillsammans med skolan och skicka till trafikcentralen. I skolskjutsunderlaget anger ni bland annat schematider och kontaktuppgifter till barnets hem och skola. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Antagningen för skolskjuts. E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se 
Telefon: 0771-72 70 01. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30 

27 mars 2019