Busskorts information

Påminnelse om busskort/skolskjuts 

Alla som är berättigade till skolskjuts/busskort får automatiskt sitt kort laddat till skolstarten i höst och behöver inte göra någon ansökan.

OBS! Var rädd om busskorten. Det är samma busskort som ska användas i höst och hela skoltiden.

De som har växelvis boende ska ansöka om skolskjuts/busskort varje läsår. Antagning skolskjuts vill ha in ansökan för läsåret 2016/2017 senast den 31/3 2016 för att kunna garantera att busskortet kommer före skolstarten.

När det gäller ansökan om taxi för elever med t.ex. trafikfarlig väg, avstånd till hållplats eller utifrån funktionsnedsättning så ska vårdnadshavarna ansöka om detta varje läsår. Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg varje år. 

Ansökningsblankett finns på Uppsala kommuns hemsida, skola och förskola, grundskola, resor till och från skola.

18 mars 2016