Info. avslutning och jullov

Julavslutningen
Skolavslutningen är onsdagen den 21 december. Vi kommer inte att vara i kyrkan i år heller utan det blir en avslutning för elever och personal tillsammans i klasserna.
Bussarna kommer att gå hem strax efter klockan 10. Det serveras ingen skolmat denna dag.
Fritidshemmen är öppet som vanligt och där äter fritidsbarnen lunch.

Jullovet
Jullovet för eleverna börjar torsdagen den 22 december och skolan börjar igen tisdagen den 10januari.

Fritidshemmets öppettider under jullovet:
Den 22-23 december är alla fritidshem öppna som vanligt.
Från den 27 december till och med den 30 december är det endast Pärlans fritidshem som är öppet.
Mellan 2-5 januari är f-1 på Smaragden och 2-3 på Pärlan.

Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar om Ert barn blir ledig eller är sjuk.
(Maila ej, anmäl ej via skola 24, då det är personal från olika fritidshem som arbetar.)

Pärlan: 073- 423 56 31 alt 073-093 89 51
Smaragden: 073-4235634

Vi vill även påminna om att fritidshemmet är stängt på grund av planeringsdag måndagen den 9 januari.

Expeditionen
Expeditionen kommer till stor del att vara obemannad mellan den 22 december och fram till den 9 januari.
Vid akuta ärenden som ej kan vänta till den 9 januari, ring rektor Kristina
Söderlund 0708 – 56 30 84 alternativt rektor Catharina Swedman 0733 – 16 30 55 och lämna ett meddelande så tar vi kontakt med er.

levande ljus

12 december 2016