Information blivande förskoleklass

Har du/ni barn som ska börja i förskoleklass hösten 2020? 

Här kan ni läsa vad som berättades om på informationsmötet den 9/1.

Förskoleklassinformation (PDF, 940 KB)

Information om skolvalet finns på 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/ 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/skolval/#oppethus-grundskola 


/Skolledningen på Björklinge och Skuttunge skola

8 januari 2020