Förskoleklassinfo - blivande förskoleklasser

Välkommen till förskoleklass information för blivande förskoleklassbarn hösten 2017.

11 januari klockan 18.30 kommer vi att ha informationsmöte i matsalen på Björklinge skola för blivande förskoleklassföräldrar i vårt skolområde. 
Det ser ut som att det kommer att bli många barn på både Björklinge skola och Skuttunge skola inför hösten.

2 januari 2017