Informationsmöte blivande förskoleklass barn

Välkomna till informationsmöte för blivande förskoleklassbarn ht-15

Måndagen den 26 januari är det informationsmöte på Björklinge skola klockan 18.00 i matsalen. 

Måndagen den 26 januari är det informationsmöte på Skuttunge skola klockan 19.00 på Loftet. 

Det går bra att komma på båda mötena om man vill ha information om arbetet på båda skolorna. Varje möte beräknar pågå i ungefär 45 minuter.

 

Vid frågor kontakta skolans expedition på telefon 727 79 05 eller Kristina Söderlund rektor på telefon 727 79 06

Varmt välkomna!

Kristina Söderlund, rektor Björklinge och Skuttunge skolområde

22 oktober 2014