Skolval 2015 - förskoleklass

Snart dags att välja skola till hösten 2015 

  • 2-28 februari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.
  • Du får ett brev med information och instruktioner den 2 februari
  • Nytt för 2015

    • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats. 
    • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
    • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.
  •  Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

 

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

 

15 januari 2015