Välkommen till en ny termin!

Skolstart:

Eleverna börjar måndagen den 21 augusti klockan 8.00.  Den första skolveckan slutar alla elever 13.20.

springande barn

11 augusti 2017