Planeringsdagar på fritidshemmet 21-22

Planeringsdagar då fritidshemmet är stängt under läsåret 21-22 är 
13 augusti, 2 november, 10 januari och 13 juni.

Öppettider sommaren 2022 återkommer vi till.

22 september 2021