Ansökan skolskjuts

Ansökan om skolskjuts och elevresa för Läsåret 2020/2021

I de fall vårdnadshavare behöver inkomma med ansökan är tex ;

  • Växelvist boende mellan vårdnadshavare
  • Trafiksäkerhetsskäl
  • Funktionsnedsättning

Ansökan om ovan, görs i första hand via Uppsala Kommuns e-tjänst där vårdnadshavare loggar in med bank-id.

E-tjänsten går att finna via Uppsala Kommuns hemsida -  https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

Här går man vidare till rubriken Ansökan om skolskjuts.

Om vårdnadshavare inte har bank-id, går det att skriva ut ansökan och sända in till Utbildningsförvaltningen Skolskjuts per post, alternativt lämna in den i Kontaktcenter på Stationsgatan 12.

Ansökan ska vara inlämnad senast 9 April 2020.

Med vänliga hälsningar

Uppsala Kommun
Utbildningsförvaltningen Skolskjuts

24 mars 2020