Skolstart ht 2018

Välkomna till ett nyt läsår på Björklinge skola! 

Eleverna börjar måndagen den 20 augusti klockan 8.00. 
Första veckan kommer samtliga elever att sluta 13.20.

solroser

Fritidshemsverksamheten har varit igång sedan den 6 augusti och måndag 13 augusti kommer lärarpersonalen tillbaka till skolan. 
Vi påminner om att fredagen den 17 augusti har vi planeringsdag och då är fritidshemmet stängt. 

Nytt för i år är att vi nu är tre rektorer. 
Kristina Söderlund, rektor, kommer att ha hand om eleverna på Skutunge skola och Diamanten. 
Karin Mann, biträdande rektor, kommer att ha hand om eleverna i förskoleklass till och med åk 3. 
Anna Kristoffersson, biträdande rektor, kommer att ha hand om fritidshemmen på Björklinge skola och Skuttunge skola.

13 augusti 2018