Vänskapsträdet

Under höstterminen har skolans Hälsoambassadörer jobbat med att försöka skapa en bättre Vi – känsla på skolan.

De har besökt sina fadderklasser med uppdrag, spelat in en film om deras uppdrag och skapat ett ” kompisträd” utanför matsalen.

Genom att sätta upp alla elevers händer på  ” kompisträdet” hoppas vi att trädet ska stärka gemenskapen på skolan och att alla elever ska känna sig delaktiga och betydelsefulla.

Rektor Catharina Swedman invigde trädet genom att klippa bandet tillsammans med Hälsoambassadörerna.

3 mars 2015