Viktig information från rektorerna!

Hej igen!

Det har florerat en artikel i sociala medier som handlar om personer med Extratjänst på våra skolor. Värt att veta är att sajten har en främlingsfientlig ton i vissa av sina artiklar.

Vi har på Björklinge skola anställt sju personer med utländsk bakgrund och en person på Skuttunge skola. Ingen av dem har dock den nationalitet som felaktigt beskrivs i sajten Samtiden.

Detta handlar om extratjänster som Uppsala kommun fattat beslut om och är en del i en statligt finansierad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är med andra ord positivt för alla skolor som väljer att ta del av åtgärden.

När en person med Extratjänst ska arbeta med barn och ungdomar begärs alltid ett utdrag från belastningsregistret. Personer med Extratjänst ska dessutom inte ersätta ordinarie personal, de utför extra arbetsuppgifter som kan behövas. De har även utsedda handledare som ska instruera och stötta. En person med en Extratjänst ska inte arbeta ensam och inte ansvara för verksamhet eller barn. Det ska alltid finnas annan personal i närheten, som också kan se till att personen får det bemötande som stämmer överens med arbetsplatsens värdegrund.

Vi har fått frågan varför informationen kom ut så sent i förra veckan . Vi tycker också att det är olyckligt men vår kommunikationskanal UNIKUM låg nere tills i fredags.

Än en gång välkommen till en ny termin!

Med vänliga hälsningar

Kristina Söderlund, rektor

Karin Mann, biträdande rektor

14 augusti 2018