Elevråd

Björklinge skolas Elevråd 


Elevråd och klassråd
 

Vi vill…  

 • att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former
 • att eleverna successivt utövar ett större inflytande och ansvar för sin utbildning och det inre arbetet på skolan

Hur…  

 • genom återkommande klassråd där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor samt sprida information från elevrådet.
 • genom elevråd varje månad där eleverna kan diskutera för dem angelägna frågor.

Elevrådet på Björklinge skola träffas en gång per månad. Elever från åk 2-5 deltar vid mötena, ordförande och sekreterare utses bland de äldre eleverna. Vi diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna.
Det kan vara frågor som handlar om skolmat, skolgården och liknande.  

Sammankallande: Rektor Kristina Söderlund

 

Under läsåret 2012/2013 gjorde Sveriges kommuner och landsting (SKL) en undersökning om elevernas snyn på skolan och undervisningen.
Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från ett antal kommunalförbund, regionförbund och kommuner.

På vår skola har vi jobbat med dessa sju mjuka indikatorer:

 1. Jag känner mig trygg i skolan
 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Här kan du läsa sammanställningen av elevrådets svar och vad eleverna skall kunna och de får veta det.  (PDF, 135 KB)

Uppdaterad: