Informationsblad

Här kan du läsa skolans informationsblad som skrivs av rektorerna.
Vanligtvis skrivs det ett i slutet av varje månad.

lekande barn

Uppdaterad: