Matråd

Matrådet är ett forum där eleverna ska ges möjlighet att få tycka till om sin matsituation och få möjlighet att påverka densamma. Fokus ska inte bara ligga på den mat som serveras utan även på trivsel och ordning i matsalen. Dessutom vill vi att eleverna ska få en inblick i kostens betydelse för att man ska må bra, en bra sammansatt måltid enligt tallriksmodellen.

Eleverna kommer att fungera som länken mellan sina klasser och Matrådet. De tar med sig frågor och synpunkter från sina klasser till Matrådets möten och återberättar sedan för klasserna vad som har tagits upp vid dessa.  

Uppdaterad: