Röda tråden

I vårt skolområde har vi ett gemensamt dokument som vi kallar Röda tråden. 

I läroplanen kan man läsa vilket innehåll varje ämne ska ha i årskurserna 1-3 och 4-6.  

I Röda tråden har vi delat upp detta per årskurs så du kan läsa vilka moment vi arbetar med i respektive årskurs. Vi har också knutit kunskapskraven till de olika momenten.

Vi kommer att hänvisa till detta dokument i våra omdömen. 

Här nedan kan du läsa Röda tråden för respektive ämne:

Bild
Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
(PDF, 311 KB)>Musik (PDF, 311 KB)
Slöjd
SO, geografi, historia, religion, samhällskunskap
Svenska (PDF, 405 KB)

 

Om du vill läsa mer om kunskapskraven kan du göra det på
skolverkets hemsida

 

 

 

 

  (PDF, 311 KB)

 

  (PDF, 307 KB)

Uppdaterad: