Skolråd

Skolrådet vid Björklinge skola

Varje klass har 1 representant i skolrådet. Skolrådet har möten ca. 2 ggr/termin mellan. Tanken med att delta i skolrådet är att man ska vara ett bollplank för rektorn och skolans personal, men även en kanal för oss föräldrar att påverka våra barns skolmiljö. 

Uppdaterad: