Skolråd

Skolrådet vid Björklinge skola
E-post: bjorklinge.skolrad@hotmail.com 

Vi kommer att ha möten ca. 2 ggr/termin mellan. Tanken med att delta i skolrådet är att man ska vara ett bollplank för rektorn och skolans personal, men även en kanal för oss föräldrar att påverka våra barns skolmiljö. Det är faktiskt så att påtryckningar från föräldrar ger bättre resultat när det gäller olika ärenden framför allt inom kommunen.

PS. Vill du vara med i skolrådet kan du kontakta någon i skolrådet eller skolledningen.

  

 

Uppdaterad: