Skolråd

Skolrådet vid Björklinge skola
E-post: bjorklinge.skolrad@hotmail.com 

Varje klass har 1 representant i skolrådet. Skolrådet har möten ca. 2 ggr/termin mellan. Tanken med att delta i skolrådet är att man ska vara ett bollplank för rektorn och skolans personal, men även en kanal för oss föräldrar att påverka våra barns skolmiljö. Det är faktiskt så att påtryckningar från föräldrar ger bättre resultat när det gäller olika ärenden framför allt inom kommunen.

Protokoll från möte 10/10-2019

Protokoll från möte 27/11-19 (PDF, 129 KB)

Uppdaterad: