4-You

4 – you har tillsammans med fadderklasserna gjort olika aktiviteter under läsåret. Skrivit böcker, gjort enkäter och pratat ” trivsel” på skolan. Alla aktiviteter berör skolans värdegrund.

4- you’s uppdrag är just att försöka skapa trivsel och trygghet i den egna klassen, men även för de andra eleverna på skolan.

------------------------------------------------------------------------------------------------

4-YOU är en grupp som diskuterar trygghetsfrågor på elevnivå. Ledare för gruppen är Ingela Lejonclou.
Vi träffas en gång i månaden och pratar om hur det är i klasserna, på rasterna och vi tar även upp frågor som berör elevernas skoldag. Vi arbetar för att skolan ska uppnå en "Vi-känsla" genom bl. a fadderverksamhet. 4-YOU samarbetar med FRIENDS.

Här kan du läsa om vad gruppen 4 YOU  (PDF, 58 KB) jobbar med på vår skola.

Uppdaterad: