Egenskapsord - värdegrund

Egenskapsord

Varje månad har vi en egenskap som vi arbetar extra mycket med och till den har vi också en social färdighet kopplad som vi arbetar med både i klassrummet, på rasten och på fritidshemmet.

Här kan du se vårt årshjul för våra egenskapsord

2 februari 2018