Likabehandlingsplan

På Björklinge skola vill vi att alla barn och elever ska ha rätt att utvecklas och lära sig i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Alla på skolan ska aktivt ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling dvs. våga se och ingripa. Alla på skolan ska följa skolan likabehandlingsplan. Alla arbetar för en nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.

Här kan du läsa skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021 (PDF, 547 KB)

barn som leker på skolgård

Uppdaterad: