Likabehandlingsplan

På Björklinge skola vill vi att alla barn och elever ska ha rätt att utvecklas och lära sig i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Alla på skolan ska aktivt ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling dvs. våga se och ingripa. Alla på skolan ska följa skolan likabehandlingsplan. Alla arbetar för en nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.

Skolan är en SMILE skola och vi arbetar utifrån våra RAM: Respekt Ansvar och Medmänsklighet.

Så börjar Björklinge skolas likabehandlingsplan...

Här kan du läsa skolans Likabehandlingsplan  - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019 (PDF, 585 KB)

Här en förenklad version som kan visas för eleverna: Likabehandlingsplan elever (PDF, 1 MB)

barn som leker på skolgård

13 augusti 2018