Skolans regler

barn som spelar fotboll på skolgård

Våra regler:
Våra trivselregler är till för att alla ska trivas och må bra på vår skola.
Reglerna bygger på vår RAM: Respekt, Ansvar, Medmänsklighet

  • På Björklinge skola tar vi ansvar för egna, andras och skolans saker.
  • På Björklinge skola möter vi varandra med respekt.
  • På Björklinge skola kommer vi i tid, är väl förberedda och deltar aktivt på lektionerna.
  • På Björklinge skola använder vi mobiltelefonen endast om undervisningen kräver det – annars håller vi mobiltelefonen avstängd.

Vinterreglerna:

  • På Björklinge skola låter vi bli att kasta snöboll och mullas.
  • (På Björklinge skola låter vi bli att spela rugby, amerikansk fotboll eller leka ”herren på täppan”)
  • På Björklinge skola använder vi hjälm när vi åker på snö eller is.

Vi håller oss inom RAMen!

15 augusti 2017