Skolans regler

barn som spelar fotboll på skolgård

Våra regler utgår från vår gemensamma värdegrund. Reglerna är till för att alla ska trivas och må bra på Björklinge skola  

VÅRA TRIVSELREGLER 

 • Vi möter varandra med respekt och visar hänsyn  

 • Vi är rädda om vår skola och vårt material  

 • Vkommer i tid, är väl förberedda, bidrar till arbetsro och deltar aktivt på lektionerna  

 • Vi samarbetar och lär oss tillsammans 

 

Klassrummet 

 • Vi följer klassens gemensamma regler 

Korridoren 

 • Vi hänger kläder och ställer skor på vår plats 

 • Vi går lugnt och pratar med låg röst 

Raster 

 • Vi är ute på rasten 

 • Vi skojbråkar inte 

 • Vi håller oss på skolans område 

 • Vi lägger skräp/fruktskruttar i papperskorgarna/kompost 

 • Vi åker kickbike, inlines och skateboard på anvisad plats och använder hjälm 

 • Vi lyssnar på rastvärdarna och tar kontakt med en rastvärd om något händer 

 • Vi spelar fotboll, gagaking, kula och bandy på anvisad plan 

 Förråden 

 • Lekmaterial ska användas till det de är avsett för 

 • Vi håller ordning och reda i våra förråd 

 Gungor  

 • Vi gungar max 5 kompisar tillsammans på kompisgungorna 

 • Vi använder timglaset för att turas om 

 Cykelåkning  

 • Enligt lag måste alla barn under 15 år ha hjälm när de cyklar 

 • Cykelåkning är endast tillåten innan och efter skoltid 

 • Förbjudet att cykla på skolgården mellan 6.30 – 18.00 mån-fre 

 Bussen  

 • Vi väntar i ledet tills bussvakten säger att vi får gå till bussen 

 • I bussen sitter vi ner och spänner fast oss 

 Mobiler  

 • Vi använder inte mobil under skoltid/på fritids, om inte undervisningen tillåter det 

 • Mobilen förvaras avstängd i väskan eller i klassens mobillåda under dagen 

  Vintertid 

 • Vi använder hjälm när vi åker kana/madrass/stjärtlapp, vi sitter ner och åker 

 • Vi får endast kasta snöbollar på följande väggar; Rubinens norra gavel, väggen mot träslöjden och vaktmästarens garage (på Diamantens innergård) 

 • Vi leker inte herre på täppan eller likande lekar  

 Matsalen  

 • Vi tvättar och spritar händerna 

 • Vi är tysta i matkön tills vi tagit mat och satt oss ner 

 • Vi har fem tysta minuter 

 • Vi tänker på att prata i samtalston och endast med dem vid samma bord 

Övrigt  

 • Förbjudet att ta med något som innehåller nötter 

 

 

Uppdaterad: