Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen träffas en gång i månaden eller vid behov för att samtala kring likabehandling, trivsel och elevfrågor.
Tveka inte att höra av er till oss.

Elina Lundberg Elina.Lundberg@uppsala.se
Catharina Swedman  Catharina.Swedman@uppsala.se 
Kenneth Pless  Kenneth.Pless@uppsala.se
Helén Klintefeldt Helen.Klintefelt@uppsala.se
Kristina Söderlund Kristina.Soderlund@uppsala.se
Maria Junebjörk Maria.Junebjork@uppsala.se
Sandra Leksäther Sandra.Leksather@uppsala.se 
Hanna Östlund Hanna.Ostlund@uppsala.se
Magnus Berggren Magnus.Berggren@uppsala.se
Heléne Wärefors Helene.Warefors@uppsala.se
Ingela Lejonclou Ingela.Lejonclou@uppsala.se
Karin Carlsson  karin.x.carlson@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: