Tillsynsrapport skolinspektionen

Under hösten 2013 hade vår skola tillsyn av Skolinspektionen.  Inspektionen upptäckte inga brister på verksamheten! Det betyder naturligtvis ändå att vi behöver fortsätta utveckla skolan och arbeta för att alla elever ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt.
Däremot fick huvudmannen för skolan, Uppsala kommun, anmärkningen att "en skola ska ledas av en rektor", vilket är skrivet i skollagen.   I Björklinge har vi två rektorer som har arbetat tillsammans i delat/gemensamt ledarskap. 
Björklinge skola delas därför nu in i två enheter. Det kommer inte att vara några förändringar för föräldrar och elever för indelningen blir som vi tidigare arbetat mot klasser i olika åldrar. Björklinge skola 1 består av f-klasser, åk 1 och åk 2 med tillhörande fritidshem. Rektor för skola 1 är Kristina Söderlund. Björklinge skola 2 består av åk 3 med tillhörande fritidshem, åk 4 och 5.

15 augusti 2017