Ämnesfördjupning åk 3

Vi kompletterar lärarnas undervisning med mer praktiksa övningar, detta för att hjälpa eleverna att nå målen för årskurs 3.  
Här nedan några axplock vad vi kommer att jobba med under läsåret.

Värdegrund

·       Filmserie på 8 filmer – ”Om du var jag”.
Ser filmen tillsammans i helgrupp. Sedan pratar vi igenom filmen klassvis i mindre grupper.

·       Efter filmserien är slut kommer eleverna sedan gruppvis att få göra sina egna filmer. Där får de möjlighet att ta upp sådant som de tycker känns angeläget.

·       Värdegrunden är ständigt närvarande.

·       Vi jobbar även med månadens ord.

 

Matematik

·   Vi kompletterar till lärarnas undervisning i matematik  för att eleverna ska nå målen för årskurs 3. 
Genom bl.a. matteklubben och praktisk matematik i vardagen. Eleverna ska förstå nyttan med matematiken genom experiment och laborationer. Vi kommer jobba med de olika måttenheterna samt de fyra räknesätten.   

·       Problemlösningar.

·       Schack – Utveckla elevens koncentration förmåga, kreativitet och logiskt tänkande.
Men även utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar.

 

Svenska

·       Att tala inför andra - vi kommer att jobba i mindre grupper.
Att tala inför andra är något som många elever fasar för. Man blir ofta nervös inför en stor grupp då man är orolig över hur kamraterna skall reagera och att bli jämförd med andra.Genom undervisningen vill vi stärka elevernas tilltro på sin egen förmåga, att de ska våga tala för en mindre grupp.

 

Övrigt
·       Samarbetsövningar
·       ”Naturspanarana”
·       Massage och avslappning
·       Temaarbeten tillsammans med skolan
·       Övergång till fritidsklubb 
·       Stort temaarbete under våren tillsammans med skola och slöjd. 

 

Vi som jobbar med Ämnesfördjupning är;

Ingela Johansson, Kenneth Pless och Karoline Djerf. 

       

   

Uppdaterad:

Andra sidor under: Ämnesfördjupning åk 3