Terminsplanering

Årsplanering åk 1 2018/2019

 

Matematik

* Forma siffrorna 0-9
* Tvillingarna 1-10
* Matematiska begrepp och symboler: fler, färre, lika många
* Likhetstecknets betydelse
* Talkamraterna 1-10
* Ordningstalen 1 tom 10
* Ramsräkna 0-100
* Hälften och dubbelt, udda och jämna tal
* Klockan, hel- och halvtimmar
* Talområdet 0-10 (addition och subtraktion)
* Talraden 0-20
* Talområdet 0-20 (addition och subtraktion, utan tiotalsövergångar)
* Enkla talföljder samt fortsätta avbilda enkla mönster
* Räkna 10 i taget till 100
* Mäta och uppskatta längd
* Geometriska figurer och begrepp (sida, hörn, vinkel)
* Symmetri
* Samband mellan räknesätten addition och subtraktion
* Problemlösning
* Räknesagor
* Enkla tabeller och diagram
* Lägesord
* Tidsbegrepp
* Positionssystemet, ental och tiotal

 

Svenska

* Bokstavsarbete
* Skriva ord och enkla meningar
* Ordbilder (högfrekventa ord t.ex. en, är, på, jag )
* Rimma
* Lyssna på ljud (först, mitten, sist)
* Alfabetet och alfabetisk ordning
* Meningar (stor bokstav, punkt)
* Samtalsträning i grupp
* Läsa enkel text, enskilt och i grupp
* Läs- och hörförståelse
* Ge och ta muntlig information
* Utveckla ord- och begreppsförråd
* Skriva ljudenligt
* Stava till vanligt förekommande ord
* Vokaler och konsonanter
* Skriva med gemener och versaler
* Arbeta med berättelser och sagor både muntligt och skriftligt

 

No/So/Tk

* Värdegrund och etik
* Hälsa - sociala relationer, mat och sömn
* Året runt i naturen (årstidsväxlingar)
* Tid (år ,årstid, månad, vecka, dag, dygn)
* Vilda djur och fåglar i närområdet
* Husdjur
* Blommor
* Träd
* Svampar
* Allemansrätten
* Miljöfrågor
* Mänskliga rättigheter
* Myter om naturen och människan
* Familjer
* Högtider och traditioner
* Gamla testamentet
* Skellefte-Teknik
* Trafik
* Yrken
* Aktuella händelser
* Klassråd

Uppdaterad: