Terminsplanering

Årsplanering åk 1 läsåret 2017/2018

Matematik

- Forma siffrorna 0-9

- Tvillingarna 1-10

- Matematiska begrepp och symboler: fler, färre, lika många

- Likhetstecknets betydelse

- Talkamraterna 1-10

- Ordningstalen 1 tom 10

- Ramsräkna 0-100

- Hälften och dubbelt, udda och jämna tal

- Klockan, hel- och halvtimmar

- Talområdet 0-10 (addition och subtraktion)

- Talraden 0-20

- Talområdet 0-20 (addition och subtraktion, utan tiotalsövergångar)

- Enkla talföljder samt fortsätta avbilda enkla mönster

- Räkna 10 i taget till 100

- Mäta och uppskatta längd

- Geometriska figurer och begrepp (sida, hörn, vinkel)

- Symmetri

- Samband mellan räknesätten addition och subtraktion

- Problemlösning

- Räknesagor

- Enkla tabeller och diagram

- Lägesord

- Tidsbegrepp

- Positionssystemet, ental och tiotal

 

Svenska

- Bokstavsarbete (Bågen)

- Skriva ord och enkla meningar

- Ordbilder (högfrekventa ord t.ex. en, är, på, jag )

- Rimma

- Lyssna på ljud (först, mitten, sist)

- Alfabetet och alfabetisk ordning

- Meningar (stor bokstav, punkt)

- Samtalsträning i grupp

- Läsa enkel text, enskilt och i grupp

- Läs- och hörförståelse

- Ge och ta muntlig information

- Utveckla ord- och begreppsförråd

- Skriva ljudenligt

- Stava till vanligt förekommande ord

- Vokaler och konsonanter

- Skriva med gemener och versaler

- Arbeta med berättelser och sagor både muntligt och skriftligt

 

No/So/Tk

- Värdegrund och etik 

- Hälsa - sociala relationer, mat och sömn

- Året runt i naturen (årstidsväxlingar)

- Tid (år ,årstid, månad, vecka, dag, dygn)

- Vilda djur och fåglar i närområdet

- Husdjur

- Blommor

- Träd

- Svampar

- Allemansrätten

- Miljöfrågor

- Mänskliga rättigheter

- Myter om naturen och människan

- Familjer

- Högtider och traditioner

- Gamla testamentet

- Skellefte-Teknik

- Trafik

- Yrken

- Aktuella händelser

- Klassråd

31 augusti 2017