Översiktsplan

Vad ska vi lära oss i musik? Konkretiserade kunskapsmål finns i skolans Röda Tråden-dokument men har även sammanställts för ämnet musik genom en Översiktsplan för årskurs 1-5.
Här besvaras frågorna ’Vad ska vi göra? Vad ska du kunna?’ för varje termin och för varje förmåga; Sjunga, Spela, Skapa, Analysera & samtala.

Översiktsplan Musik Björklinge 2017-2018.pdf (PDF, 143 KB)

31 augusti 2017