Terminsplanering

Årsplanering för årskurs 2         2018/2019

Svenska
Skriva berättande texter
Skriva till bilder
Träna handstil och skriva på dator.
Meningar (stor bokstav, punkt och frågetecken)
Sortera bokstäver och ord i alfabetisk ordning
Lästräna enskilt och i grupp
Läsförståelse och använda olika läsförståelsestrategier
Prata om skillnad mellan tal- och skriftspråk
Tankekartor, stödord, nyckelord
Berätta med hjälp av bilder
Arbeta med olika texttyper

Matte
Ramsräkna 0-1000 samt 100-hopp
Udda – jämna 0-100
Ordningstalen 0-20
Sambandet addition och subtraktion
Tiotalsövergång 0-20
Positionssystemet 0-999
Algoritmer 0-100 utan växling eller tiotalsövergång
2 och 5-hopp till 100
Sambandet multiplikation och upprepad addition
Mult.tabellerna 1 2 5 och 10
Förstå enkla begrepp 
Lägga/rita enkla geometriska mönster
Talmönster inom talområdet 0-99
Likhetstecknets betydelse
Mäta med linjal m, dm, cm, mm   -  samt uppskatta längd
Fyrhörningens egenskaper
Rektangelns area samt oregelbundna formers area
Volym – vätska
Rät, spetsig och trubbig vinkel
Vinklar i symmetriska trianglar och fyrhörningar
Halvt och helt varv
Laborera och jämföra plana figurers area
Begreppet tid – hel, halv, kvart i, kvart över, veckodagar, månader, årstider och år
Skapa och avläsa enkla tabeller och stapeldiagram
Slumpmässiga, enkla undersökningar
Grundläggande enkla bråk
Lösa problem på olika sätt
Addition, subtraktion och multiplikation
Göra egna räkne problem 

NO, SO & Teknik 
v. 34 Skolgården
v. 35 Månaderna
v. 36 Valet/klassråd
v.37/38 Cykel & Trafik
v. 39 Näringskedja
v. 40-42 Enkla lösningar & blandningar, Magnetism och ledningsförmåga
v. 43 BRIS, Barnkonventionen, FN-dagen
v. 44 HÖSTLOV
v. 45-47 Rymden
v. 48-49 Pengar
v. 50-51 Nya Testamentet och julen

v. 2-3 Migration
v. 4-5 Tidslinje
v. 6-7 Livsfrågor
v. 8 SPORTLOV
v. 9 Sinnen
v. 10 Hälsa
v. 11-13 Kroppen
v. 14-15 Nya Testamentet och påsken
v. 16 PÅSKLOV
v. 17-18 Material och hur de sammanfogas
v. 19 Livet förr o nu
v. 20 Allemansrätten
v. 21-23 Vatten & luft, flyta el sjunka

 

Bild
Framställning av berättande bilder
Teckning / måleri / modellering / konstruktion 
Olika element tex bakgrund, former
Olika verktyg
Plana och formbara material 

Engelska
Färger, siffror 0-10, dagar, frukt, familj
Djur, idrott, musik, artister
Engelsktalande länder
Välbekanta engelska ord som används i svenska språket
Lyssna på lärarens högläsning samt inspelat tal
Enkla instruktioner och uppdrag
Enkla samtal och dialoger (läraren ställer frågor)
Sånger, sagor och ramsor
Skyltar i närmiljön
Enkla texter 
Presentera sig själv, saker
Skriva enkla meddelanden tex julkort
Förstå och uttrycka treordsmeningar

Uppdaterad: