Terminsplanering

2015/2016

NO
Året
Insekter
Blommor
Hälsa
Materialens egenskaper
Material genom historien
Carl vom Linné 

SO
Livet förr och nu
Migration, flyktingar
Livsfrågor
Trafik
Normer och regler
Mark, vatten och klimat
Björklinge – Uppsala
Kyrkans roll
Världsreligioner (kristendom, judendom, islam)
Kontinenter och välrdshav
Urtiden och forntiden
Mytologi
Årets alla högtider
Miljö
Mänskliga rättigheter
Klassråd
Pengars användning och värde
Aktuella händelser
Samla och bearbeta information
Rumsuppfattning
Tidsbegrepp
 

Matematik
Mönster i talföljder och geometriska mönster
Likhetstecknets betydelse
Repetera geometri
Konstruktion av geometriska objekt
Skala vid enkel förstoring och förminskning
Analoga klockan (i 5 minuters intervaller)
Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter
Problemlösning
Dubbelt, hälften
Bråk; en halv, en fjärdedel
Skapa och avläsa enkla tabeller och diagram (linje- och stapeldiagram)
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Tal upp till 10000, tallinjen
De fyra räknesättens egenskaper och samband
Algoritmer addition och subtraktion
Positionssystemet
Kunna föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.
Multiplikationstabellerna 1 till 10 

Svenska
Skriva berättande texter
Skriva faktatext
Tanktekartror, stödord och nyckelord
Söka i ordlista
Läsförståelse och läsförståelsestrategier, läsfixarna
Lästräning
Träna handstil och skriva på dator
Skriva meningar och använda rätt skiljetecken
Enkel informationssökning och källkritik
Poesi
Muntlig framställning
Ge och ta konstruktiv feedback från klasskamrater, enkel textbearbetning
Barnboksförfattare och illustratörer 

Engelska
Förstå talad engelska, enkla fraser och meningar
Agera utifrån enkla budskap och instruktioner
Uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar 

Bild
Bildframställning
Redskap för bildframställning
Bildanalys

 

 

 

Uppdaterad: