Slöjd

Välkommen till slöjden på Björklinge och Skuttunge skola
 
Slöjd är ett ämne där eleverna får arbeta praktiskt med olika material så som trä, metall och textil. Man brukar dela in slöjden i hårda (trä och metall) och mjuka material (textil) och eleverna på Björklinge och Skuttunge skola arbetar med de olika materialen varannan termin.

Vi som undervisar i slöjd på Björklinge skola heter:
 
Jan Rosenlund (Jan.Rosenlund@uppsala.se ), lärare i trä- och metallslöjd
Jenny Gripemo (jenny.gripemo@skola.uppsala.se), lärare i textilslöjd
 
 
Besök gärna vår gemensamma slöjdblogg. Här kan du hitta bilder och presentationer av elevernas slöjdprojekt, arbetsbeskrivningar, små instruktionsfilmer och andra spännande slöjdlänkar.
 
 
 

Målen med slöjdundervisningen är att:

- utveckla elevernas kreativitet och motorik
- eleverna får kunskaper om olika slags slöjdtekniker, arbetsmetoder och material
- eleverna kan läsa och förstå olika slags arbetsbeskrivningar
- eleverna arbetar ansvarsfullt i en god arbetsmiljö
- väcka elevens intresse för traditionella och nya slöjdtekniker
- eleven kan reflektera över och bedöma sitt eget slöjdarbete
- eleven utvecklar sin förmåga att planera sitt arbete och att lösa praktiska problem i slöjden
- eleverna får handlingsberedskap för vardagslivet

 

 

 

 

 

Uppdaterad: