Förkoleklass 21/22

Välkommen till förskoleklassen 21/22.

Här kan du få lära känna oss som arbetar i förskoleklassen lite mer och så får du se våra lokaler.

FÖRSKOLEKLASS A

FÖRSKOLEKLASS B

FÖRSKOLEKLASS C

 

Uppdaterad: