Terminsplanering

Terminsplanering förskoleklass vt-18               

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)

 

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att urveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanshang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunisera och lösa problem,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra på sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vaad som kan påverka hälsa och välbefinnande.  (LGR11)

 Lek

 • Fri lek 
 • Organiserad lek

  Matematik

 • Vi undersöker och resonerar om talet 5
 • Femman som helhet
 • Vi undersöker och resonerar om talet 7
 • Vi undersöker talraden 0 – 10 utan siffror och med siffror
 • Udda och jämna tal
 • Vi undersöker talraden 0 – 15
 • Vi undersöker talraden 0 – 20
 • Geometriska former
 • Klockan; hel- och halvtimme
 • Tidsbegrepp; dag, datum, år och årstid
 • Ramsräkna till 100

 Svenska

 • Språklig medvetenhet
 • Arbeta med skriv och läsriktning
 • Tala och lyssna på ett lekfullt sätt
 • Alfabetet
 • Bornholmsmodellen
 • Bågen
 • Olika former av skrivande på ett lekfullt sätt
 • Digitala verktyg

 No/So och teknik

 • Utflykt
 • Följa naturens skiftningar
 • Arbeta med miljön
 • Få kännedom om våra helger och traditioner.
 • Trafik
 • Allemansrätten
 • Programmering

 Idrott

 • Öva de grovmotoriska grundformerna
 • Samarbetsövningar
 • Bollekar och regellekar

  Hälsa

 • Värdegrund
 • Hälsoplanering för skolan

 Musik

 • Sjunga
 • Sånglekar

 Skapande   

 • Bilduppgifter med olika tekniker
 • Skapa fritt med varierande material
 • Klippövningar
Uppdaterad: