Terminsplanering

F -1 fritidshems verksamhet läsåret 2018/2019

På fritidshemmet vill vi uppmuntra till den fria leken. Det är genom leken som eleverna utvecklar sin sociala identitet och samspel med andra individer.
Genom den fria leken tränar eleverna bland annat:
Konfliktlösning, kommunikation, hänsyn, inlevelse, självstädighet, gemenskap, fantasi osv.

Aktivitet/Tema

Mål med aktivitet/tema

 

Vi jobbar aktivt med vår värdegrund:

RAM: Resekt, Ansvar och Medmänsklighet.

 

 

Stödja elevens sociala utveckling utifrån läroplanen och Fritidshemmets egna styrdokument.

Vi arbetar aktivt med skolans kärnvärderingar.                    


Förebygga fysisk ohälsa genom mycket rörelseaktivitet.

 

Vi jobbar parallellt med skolans aktivitetsveckor.

 

 

Utedagarna tillbringar vi vid Lugnet, Varggropen, Triangel, Crossbanan, ”Mulle-stenen”.

Vi leker lekar, bygger kojor, går tipspromenader och har fri lek.

 

 

Lära känna och trivas i naturen.

Visa omsorg om vår miljö.

Fungera socialt tillsammans och träna samarbete.

Ta ansvar för sina saker, kläder och handlande.

Inspirera till en aktiv fritid.

Allemansrätten

Gemensamma aktiviteter några 1ggr i mån

Utveckla den sociala förmågan till samspel med andra.

Stärka ”vi-känslan”.

Vi använder gymnastiksalen.

 

Grovmotorisk träning.

Utveckla den sociala förmågan till samspel med andra.

 

Vi åker skridskor och pulka vintertid.

 

Grovmotorisk träning.

Ta ansvar för sina saker, kläder och handlande.

 

Julpyssel och jullekar och påskpyssel.

Traditionsenlig skapande verksamhet.

 

Vi erbjuder också barnen:

Bild och form, sång, rim och ramsor, högläsning, fritt skapande, spel, lekar, massagesagor.

 

Tränas i att ta eget ansvar.

Visa hänsyn och hjälpa varandra.

Utveckla fantasin.        

 

 
Uppdaterad: