Terminsplanering

Grovplanering för årskurs 3 fritidshem/ämnesfördjupning

På fritidshemmet vill vi uppmuntra till den fria leken. Det är genom leken som eleverna utvecklar sin sociala identitet och samspel med andra individer. 

Genom den fria leken tränar eleverna bland annat:

Konfliktlösning, kommunikation, hänsyn, inlevelse, självstädighet, gemenskap, fantasi osv.

 

Aktivitet/Tema

Mål med aktivitet/tema

 

Vi jobbar aktivt med vår värdegrund:

trygghet, ansvar, hänsyn och empati.

- Samarbetsövningar
- Social träning
- Språkbruk
- Arbetrso/ljudnivå
- Tala inför andra

 

 

 

Stödja elevens sociala utveckling utifrån skollagen, läroplanen och Fritidshemmets egna styrdokument.
Tränas i att ta eget ansvar.

Visa hänsyn och hjälpa varandra.

 

 

Hälsa för kropp och själ.

- Massage och avslappning
- Utflykter
- Aktiviteter i gymnastiksalen
- Dans

 

 

 

Få eleverna att förstå värdet av ett inre lugn och hur de i sin tur påverkar gruppens lugn.
Förebygga fysisk ohälsa genom mycket rörelseaktivitet.
Väcka intresse för olika sport och idrottsaktiviteter.

Grovmotorisk träning.

Utveckla den sociala förmågan till samspel med andra.

 

 


Genusarbete. Vi arbetar för alla elevers lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön.

Att våga välja självständigt efter eget intresse.

 

Utedagarna tillbringar vi vid Lugnet, Gropen, Karlssons backe, Tarzanbanan, Björkvallen, Crossbanan, ”Mulle-stenen” och Ishallen.

Vi leker lekar, bygger kojor, går tipspromenader och har fri lek.
Några gånger kommer vi att tillaga vårt eget mellanmål tex. baka Stompa, laga soppa eller woka.


 

 


Lära känna och trivas i naturen och vår närmiljö.

Visa omsorg om vår miljö.

Fungera socialt tillsammans och träna samarbete.

Ta ansvar för sina saker, kläder och handlande.

Inspirera till en aktiv fritid.

Lära om allemansrätten och väcka intresse för natur och friluftsliv.

 


Vi åker skridskor och pulka vintertid.


Grovmotorisk träning.

Ta ansvar för sina saker, kläder och handlande.
Väcka intresse för vinteraktiviteter som finns att tillgå i vår närmiljö.


Schack


Att med spelets hjälp utveckla elevens koncentrationsförmåga, kreativitet och logiskt tänkande, allt i lekens form.
Utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar.

 

Matamatik

 

Kunna förstå och använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet.

Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 


Pyssel och skapande.

Jul- och påskpyssel.

Träslöjd

 

Väcka elevens kreativitet, fantasi, lust och skapande. 

Finmotorik träning.

Traditionsenlig skapande verksamhet.

Bekanta sig med material och verktyg samt förberedande verksamhet för skolår 3.

 Vi samverkar tillsammans med skolan för elevernas bästa.  

Uppdaterad: