Samlad skoldag åk 2

Årskurs 2 är det andra året som eleverna har Samlad Skoldag. Vi fortsätter att jobba framförallt mycket med skolans värdegrund. Detta för att stärka eleverna som individer och som grupp. Vi lär känna varandra genom att leka lekar och göra olika övningar/aktiviteter tillsammans som är planerade utifrån skolans och fritidshemmens mål.
Eleverna har tre Samlad skoldag pass i veckan och varje pass är mellan 40-60 minuter. Eleverna är indelade i halvklass då de kommer till oss.
Vi jobbar parallellt med klasslärarna och knyter delvis uppgifterna till det som arbetas med i klassrummet som tex tema  arbete, matematik och svenska.
Varje pass inleds med en planerad aktivitet men det ges också möjlighet till fri lek.

Vi jobbar mycket med utomhuspedagogik där eleverna för en bra möjlighet att lära med alla sinnen.

Vi jobbar också med praktisk matematik där vi vill att eleverna ska förstå och utveckla det matematiska tänkandet i vardagslivet. 

Vi vill utveckla elevernas kunskaper och förståelse kring det matematiska språket och dess begrepp. 
Vi ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att lösa problem och omsätta idéerna till handling på ett kreativt sätt.
 

Vi som jobbar med Samlad soldag årskurs 2 är;
Tilda Olin - Svensson, Stefan Göransson och Lena Martinsson.

  

Uppdaterad: