Elevhälsa

sommarhjärta.JPG

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Uppsala kommuns elevhälsa är sedan en tid htbq-diplomerad.
Läs mer på www.uppsala.se/hbtq .

Uppdaterad: