Elevhälsa

 

Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I skolområdets elevhälsoteam finns samtliga kompetenser att tillgå.
Läs mer i vår elevhälsoplan och under skolsköterska samt specialundervisning.

Uppdaterad: