Skolsköterska
Maria Johansson

Skolläkare
Tidsbeställning hos skolsköterskan, telefonnummer: 018-727 79 03

Skolsköterska

Mitt namn är Maria Johansson och jag är skolsköterska på Björklinge samt Skuttunge skola.

Jag träffas säkrast förmiddagar, måndag - torsdag på Björklinge skola och fredag på Skuttunge skola.

Min mottagning på Björklinge skola finns i huset som heter Diamanten och ligger närmast busshållplatsen vid skolan.

I Skuttunge skola håller jag till i ”gula huset”.

Öppen mottagning
Som elev på någon av skolorna är du välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Som förälder självklart också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Jag hjälper till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan jag vara upptagen eller borta på annat t ex utbildning, möte eller vaccinationshjälp på annan skola. Då går det bra att ta kontakt med mig via e-post, lämna ett meddelande på min telefonsvarare eller i mitt postfack så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Vår skolläkare heter Helena Salonen Ros. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan och är främst avsedd för elever med skolrelaterade problem.

Hälsobesök
Som skolsköterska arbetar jag främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 och 4 (samt åk 7 och första året på gymnasiet).

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Mer information finns på uppsala.se.

Som skolsköterska ingår jag också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Uppdaterad: