Musik

Musikundervisningens syfte enligt LGR 11 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 

  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer 

  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 

 

Kontakt musiklärare

Lisa Kirwan

Youtube och twitter: sök på ”musikbjorklinge” 

Uppdaterad: