Årskurs 5

Välkomna till årskurs 5 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 
Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi i femman arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är förlagd till högstadiet, men med en idrottslärare från Björklinge skola.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

_________________________________________________

 

5A
Klasslärare: Gunilla Bergqvist
e-post: Gunilla.Bergquist@uppsala.se
______________________________________________

5B
Klasslärare: Madelene Löfström 
e-post:  Madelene.Lofstrom@uppsala.se
 

______________________________________________

5C
Klasslärare: Anette Rytthammar
e-post: Anette.Rytthammar@uppsala.se

______________________________________________

Resurslärare åk 5: 

Isabella Carlsson e-post: isabella.carlsson@uppsala.se 
Herman Torstenson e-post: herman.torstenson@uppsala.se

11 augusti 2017