Årskurs 5

Välkomna till årskurs 5 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 
Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi i femman arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är förlagd till högstadiet, men med en idrottslärare från Björklinge skola.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

______________________________________________

5A

Klasslärare: Emma Pezoa Fast
e-post: emma.pezoa-fast@skola.uppsala.se

 

_________________________________________________

5B

Klasslärare: Monica Farina
e-post: monica.farina@skola.uppsala.se

 

_________________________________________________

5C
 

Klasslärare: Anna Björkegren
e-post: anna.bjorkegren@skola.uppsala.se_________________________________________________

Resurslärare åk 5: Gunilla Bergqvist
Gunilla.Bergquist@skola.uppsala.se

Resurser åk 5: 
Magnus Berggren, Oscar Ahlinder 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 5