Årskurs 5

Välkomna till årskurs 5 på Björklinge skola!

I åk 5 arbetar vi på olika och varierande arbetssätt för att inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö. Vi har Active Boards tavlor i alla klassrum. Dessa vi använder mycket i vår undervisning. 

Vid flera tillfällen i veckan får eleverna arbeta med datorer i de olika ämnena.

Idrotten är förlagd till högstadiet, men med en idrottslärare från Björklinge skola.

 

 

Diamantens personalrum

Kontakt 5A

Klasslärare: Karin Jonsson
e-post: karin.jonsson3@skola.uppsala.se

Kontakt 5B

Klasslärare: Susanne Birkemose
e-post: susanne.birkemose@skola.uppsala.se

Kontakt 5C

Klasslärare: Anna Björkegren
e-post: anna.bjorkegren@skola.uppsala.se

Speciallärare åk 4-5

Anna Eriksson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 5