Årskurs 5

Välkomna till årskurs 5 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 
Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi i femman arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är förlagd till högstadiet, men med en idrottslärare från Björklinge skola.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

_________________________________________________

5A
Klasslärare: Anna Björkegren
e-post: anna.bjorkegren@skola.uppsala.se

_________________________________________________

5B
Klasslärare: Helena Carlsson 
e-post: Helena.Carlsson2@uppsala.se

_________________________________________________

5C
Klasslärare: Markus Palm
e-post: Markus.Palm@uppsala.se

_____________________________________________

Resuslärare åk 4 & 5: 

Gunilla Bergqvist, Gunilla.Bergquist@uppsala.se
Anna Björkegren, anna.bjorkegren@skola.uppsala.se
Monica Farina, monica.farina@uppsala.se
Johan Strernström Alm, 
johan.alm@skola.uppsala.se
Kevin Maninnerby, 
David Hällman, David.Hallman@uppsala.se


Resurs åk 4 och 5: 
Magnus Berggren, Oscar Ahlinder, Hampus Wåhlander, Ingela Leijonclou och Aud Kofoed

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 5