Årskurs 5

Välkomna till årskurs 5 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 
Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi i femman arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är förlagd till högstadiet, men med en idrottslärare från Björklinge skola.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

_____________________________________________

5A
Klasslärare: Elina Lundberg
e-post: elina.lundberg@uppsala.se

_________________________________________________

5B
Klasslärare: Madelene Löfström 
e-post: Madelene.Lofstrom@uppsala.se

_________________________________________________

5C 

Klasslärare: Maria Junebjörk
e-post Maria.Junebjork@uppsala.se 

 ________________________________________________

Resuslärare åk 5: 
Gunilla Bergqvist, Gunilla.Bergquist@uppsala.se
Anette Rytthammar, Anette.Rytthammar@uppsala.se
David Hällman, David.Hallman@uppsala.se


Resurs åk 4 och 5: 
Tim Friberg & Fredrik Blank

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 5