Ansökan om fritidshemsplats

Behöver ditt barn plats på fritidshem i höst? Då är det viktigt att söka plats på fritids omgående!Behöver ditt barn plats på fritidshem?
Då behöver ni söka plats och vänta på att barnet får plats. När det är klart kan barnet börja på fritids.

Fritidshem gäller för barn från förskoleklass till och med årskurs 3. Du hittar information och en e-tjänst för ansökan (eBarnUngdom) på uppsala.se.

 

13 maj 2019