Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Björklinge skola!

På Björklinge skola finns det tre förskoleklasser. Vi arbetar efter gemensamma terminsplaneringar. 

Under läsåret arbetar vi med teman utifrån elevernas intressen. Teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP). 

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Arbetet bygger på skolans fyra värdegrundsord: Ansvar, Empati, Hänsyn och Trygghet

Verksamheten pågår måndag-fredag 8.00-13.20.

Rubinens Förskoleklass A

Personal: 
Förskollärare: Linda Gunnarsson 
Maria Östlin
Ann-Sofie Lundqvist

 Rubinens Förskoleklass B

Personal:
Förskollärare: Anna Morström
Marie Ögren
Åsa StöökSmaragdens Förskoleklass

Personal:
Förskollärare: Maria Hoff
Rose-Marie Palm
Amanda Enbro
Haitham Belomorad


Uppdaterad: