Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Björklinge skola!

På Björklinge skola finns det tre förskoleklasser. Vi arbetar efter gemensamma terminsplaneringar. 

Under läsåret arbetar vi med teman utifrån elevernas intressen. Teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP). 

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Verksamheten pågår måndag-fredag 8.00-13.10.

Rubinens Förskoleklass A

Personal: 
Förskollärare: Maria Östlin
e-post: maria.ostlin@skola.uppsala.se
Marie Ögren
e-post: marie.ogren@skola.uppsala.se
Resurs: Annica Simonsson
e-post: annica.simonssson@skola.uppsala.se

 Rubinens Förskoleklass B

Personal:
Förskollärare: 
Helene Wärefors
e-post: Helene.Warefors@skola.uppsala.se
Helen Klintefelt
e-post:helen.klintefelt@skola.uppsala.se
Resurs: Åsa Johansson 
e-post: asa.johansson3@skola.uppsala.seSmaragdens Förskoleklass

Personal:
Förskollärare: Charlotta Amreus Ögren
e-post: charlotta.amreus-ogren@skola.uppsala.se
Madelene Bergström
e-post: madelene.bergstrom@skola.uppsala.se
Resurs: Rose-Marie Palm och Haitham Belomorad
e-post: rose-marie.palm@skola.uppsala.se
e-post: haitham.belomorad@skola.uppsala.se


Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass