Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Björklinge skola!

På Björklinge skola finns det tre förskoleklasser. Vi arbetar efter gemensamma terminsplaneringar. 

Under läsåret arbetar vi med teman utifrån elevernas intressen. Teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP). 

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Arbetet bygger på skolans fyra värdegrundsord: Ansvar, Empati, Hänsyn och Trygghet

Verksamheten pågår måndag-fredag 8.00-13.20.

Rubinens Förskoleklass A

Personal: 
Förskollärare: Karin Eriksson 
Lotta Björk
Aud Kofoed


Rubinens Förskoleklass B

Personal:
Förskollärare: Bissen Haglund
Åsa Johansson
Ann-Sofie Lundkvist

Smaragdens Förskoleklass

Personal:
Förskollärare: Helene Wärefors 
Rose-Marie Palm
Jens Eliasson

11 augusti 2017