Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Björklinge skola

På Björklinge skola finns det tre förskoleklasser, A, B, C. Dessa klasser arbetar efter gemensamma terminsplaneringar och teman utifrån kalendern, årstider och elevernas intressen. Alla teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP). 

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Verksamheten pågår måndag-fredag 8.00-13.10.

Förskoleklass A

Personal: 
Förskollärare: Linda Gunnarsson
e-post: linda.gunnarsson@skola.uppsala.se 
Resurs: Annica Simonsson
e-post: annica.simonssson@skola.uppsala.se

 Förskoleklass B

Personal:
Förskollärare: 
Camilla Skotte
e-post: camilla.skotte@skola.uppsala.se
Resurs: Sofie Hoff Andersson
e-post: sofie.hoffandersson@skola.uppsala.se

 Förskoleklass C

Personal:
Förskollärare: Charlotta Amreus Ögren
e-post: charlotta.amreus-ogren@skola.uppsala.se
Resurs: Rose-Marie Palm
e-post: rose-marie.palm@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass