Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Björklinge skola!

På Björklinge skola finns det tre förskoleklasser. Vi arbetar efter gemensamma terminsplaneringar. 

Under läsåret arbetar vi med teman utifrån elevernas intressen. Teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP). 

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Verksamheten pågår måndag-fredag 8.00-13.10.

Rubinens Förskoleklass A

Personal: 
Förskollärare: Linda Gunnarsson 
Maria Östlin
Annica Simonsson
 Rubinens Förskoleklass B

Personal:
Förskollärare: Helene Wärefors
Camilla Skotte
Åsa Johansson 


Smaragdens Förskoleklass

Personal:
Förskollärare: Maria Hoff
Madelene Bergström
Rose-Marie Palm


Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass