Förskoleklass

Välkommen till förskoleklasserna på Björklinge skola!

På Björklinge skola finns det fyra förskoleklasser. Vi arbetar efter gemensamma terminsplaneringar. 

Under läsåret arbetar vi med teman utifrån elevernas intressen. Teman planeras i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP). 

Vi lägger stor vikt på den fria leken som bland annat utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och att alla ska ta hänsyn till varandra i gruppen.

Verksamheten pågår måndag-fredag 8.00-13.10.

Förskoleklass A

Personal: 
Förskollärare: Linda Gunnarsson
e-post: linda.gunnarsson@skola.uppsala.se
Ann-Kristin Svedare
e-post: ann-kristin.svedare@skola.uppsala.se
Resurs: Annica Simonsson
e-post: annica.simonssson@skola.uppsala.se

 Förskoleklass B

Personal:
Förskollärare: 
Camilla Skotte
e-post: camilla.skotte@skola.uppsala.se
Julia Aveholt
e-post:julia.nordqvist@skola.uppsala.se
Resurs: Åsa Johansson 
e-post: asa.johansson3@skola.uppsala.seFörskoleklass C

Personal:
Förskollärare: Charlotta Amreus Ögren
e-post: charlotta.amreus-ogren@skola.uppsala.se
Madelene Bergström
e-post: madelene.bergstrom@skola.uppsala.se
Resurs: Hanna Dankel
e-post: Förskoleklass D

Förskollärare: Maria Hoff
e-post: maria.hoff@skola.uppsala.se
Eva Lindholm
e-post: eva.lindholm2@skola.uppsala.se
Resurs: Rose-Marie Palm
e-post: rose-marie.palm@skola.uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass