Verksamheter & årskurser

Björklinge skola är uppdelad i fyra arbetslag

  • Rubinen:  Förskoleklass - åk 1
  • Pärlan: Åk 2 - åk 3
  • Diamanten: Åk 4 - åk 5
  • Fritidspersonal och Rersurser

Skolan har 5 st fritidshem uppdelade åldersvis.
3 stycken fritidshem  för årskurs F-1 och 2 st för årskurs 2-3.

Skolår 1-3 har även något som vi kallar för Samlad Skoldag.
Målet med samlad skoldag är att alla elever skall få tillgodogöra sig fritidshemspedagogiken, vilket innebär att man lär med andra sinnen än vid skolbänken. Läs mer om Samlad Skoldag.

Uppdaterad: