Vår värdegrund

Göra skillnad
Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av förbättring. Vi är engagerade.

Arbeta tillsammans
Vi samarbetar. Vi är tillgängliga. Vi är flexibla. 

Välkomna nyskapande
Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner lösningar.

Ett Uppsala, En kommun.
Vår gemensamma värdegrund. (PDF, 1 MB)

 

 

 

 

 

Uppdaterad: