Våra kärnvärderingar

barn som leker på skolgård

Våra kärnvärderingar är
Respekt
Ansvar
Medmänsklighet

Dessa ord gemnomsyrar vårt arbete i skolan och på fritidshemmet.

Respekt
-    Jag ber om ursäkt och undviker bråk med andra. 

Ansvar       
– Jag lyssnar och ber om hjälp när jag behöver.

Medmänsklighet    
– Jag försöker förstå andras känslor och försvarar mina kamrater.

 

 

 

15 augusti 2017