Skolskjutsar

Skolskjuts och busskort
Alla som är berättigade till skolskjuts och har ett busskort får automatiskt sitt kort laddat till skolstarten på hösten och behöver inte göra någon ansökan.

Läsåret 2022/2023 gäller samtliga skolkort för fritt resande på helgfri måndag - fredag kl. 04.00 - 19.00 på UL:s bussar, Upptåg, och SL-pendeln på sträckan Uppsala - Arlanda. Hemresans sista delresa måste startas senast klockan 19.00. Kortet gäller under perioden 15 augusti – 23 december 2022 och 9 januari – 10 juni 2023.

Växelvis boende och Taxi
Vårdnadshavare till elev som har växelvis boende ska ansöka om skolskjuts/busskort till varje nytt läsår. 

Vårdnadshavare till elev med t.ex. trafikfarlig väg, för långt avstånd till hållplats eller funktionsnedsättning kan ansköka om taxi. Ansökan ska göras till varje nytt läsår. Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg varje år. 

Ansökningsblankett finns på Uppsala kommuns hemsida, skola och förskola, grundskola, resor till och från skola.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Bra att veta om skolkortet

Har ni frågor ang. skolskjuts/busskort, kontakta Uppsala kommun:
Mail: antagning.skolskjuts@uppsala.se
Tel: 727 08 00 mån-fre 9.30-11.30
Övriga frågor om skolbussarna:
UL s kundtjänst på telefon 0771-14 14 14.  

Tidtabeller för bussarna till och från Björklinge skola hittar du i UL:s reseplanerare eller i UL-appen.

 

Uppdaterad: