Skolskjutsar


Busskort - Skolkort läsåret 2018/2019

Skolkorten administreras i länet av UL. Kortet skickas hem till din/ditt barns folkbokföringsadress innan den första skoldagen och ska sedan sparas under hela skolgången.

Inför varje läsår laddas kortet med en ny ”läsårsbiljett”. Det här sker vid första resan till skolan genom att kortet ”blippas” ombord på bussen eller på perrongen. Kortet ska sedan blippas vid varje resa.

Vem får skolkort?
Regler för skolkort och om du/ditt barn är berättigad till skolresor beslutas av respektive kommun. Har du frågor om ditt/ditt barns skolkort är det alltså kommunen som ska kontaktas.

Skolkortet är personligt
Skolkortet får bara användas av den person det är utfärdat för. Vid missbruk kan ditt/ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Observera att skolkortet inte får laddas med andra biljetter.

Så här gäller skolkortet
Läsåret 2018/2019 gäller samtliga skolkort för fritt resande på helgfri måndag-fredag klockan 04.00 – 19.00 inom hela UL:s trafikområde. Hemresans sista delresa måste startas senast klockan 19.00. Kortet gäller under perioden 20 augusti – 20december och 8 januari – 12 juni.

Om ditt kort går sönder?
Skulle kortet sluta fungera kan du/ditt barn få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max fem vardagar. Gör en felanmälan och beställ ett ersättningskort på länken nedan så snart du kan.

Om du tappar bort ditt kort?
Om du/ditt barn förlorar sitt kort förlustanmäler du det på länken nedan. Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom fem vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor.

Om du slutar skolan?
Skulle du/ditt barn avsluta sin skolgång mitt i terminen kommer läsårsbiljetten på kortet att spärras.

För att läsa mer samt anmäla förlorat/trasigt kort, läs mer på ULs hemsida.


Har ni frågor ang. skolskjuts/busskort, kontakta Uppsala kommun:
Mail: antagning.skolskjuts@uppsala.se Tel: 727 08 00 mån-fre 9.30-11.30


Övriga frågor om skolbussarna:

Kristian Larsson busstrafik, 018-37 50 28, telefontid: 08.30-17.00

Björklinge skola, expedition: 727 79 05

Uppdaterad: