Årskurs 4

Välkomna till årskurs 4 på Björklinge skola!

I åk 4 arbetar vi på olika och varierande arbetssätt för att inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö. Vi har fina Active Boards tavlor som vi använder kontinuerligt i vår undervisning. 

Vid flera tillfällen i veckan får eleverna arbeta med datorer i de olika ämnena.

Idrotten har eleverna två  gånger per vecka.

Diamantens personalrum

Kontakt 4A

Klasslärare: Linnea Larsson
e-post: linnea.larsson2@skola.uppsala.se
Resurs: LInus Boberg
e-post: linus.boberg@skola.uppsala.se

Kontakt 4B

Klasslärare: Elina Lundberg
e-post: elina.lundberg@skola.uppsala.se
Resurs: Elham Salmazadeh
e-post: elham.salmanzadeh@skola.uppsala.se

Kontakt 4C

Klasslärare: Anna Björkegren
e-post: anna.bjorkegren@skola.uppsala.se
Resurs: Tim Friberg
e-post: tim.friberg@skola.uppsala.se

Resurslärare åk 4-5

Emma Pezoa Fast

Speciallärare åk 4-5

Anna Eriksson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4