Årskurs 4

Välkomna till årskurs 4 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 

Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är 1 gång/vecka på Björkvall och 1 gång/vecka hos oss.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

______________________________________________

4A
Klasslärare: Elina Lundberg
e-post: elina.lundberg@uppsala.se

_________________________________________________

4B
Klasslärare: Jakob Johansson
e-post: jakob.johansson@uppsala.se

Resurs: Ebba Hultgren

_________________________________________________

4C 

Klasslärare: Maria Junebjörk
e-post Maria.Junebjork@uppsala.se 

 ________________________________________________

Resuslärare åk 4: 
Isabella Carlsson e-post: isabella.carlsson@uppsala.se

Resurs åk 4: 
Tim Friberg 
Ebba Hultberg

11 augusti 2017