Årskurs 4

Välkomna till årskurs 4 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 

Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är 1 gång/vecka på Björkvall och 1 gång/vecka hos oss.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

_________________________________________________

 

4A
Klasslärare: Anna Björkegren
e-post: anna.bjorkegren@skola.uppsala.se

_________________________________________________

4B
Klasslärare: Helena Carlsson 
e-post: Helena.Carlsson2@uppsala.se

_________________________________________________

4C 

Klasslärare: Markus Palm
e-post: Markus.Palm@uppsala.se

 ________________________________________________

Resuslärare åk 4: 
Gunilla Bergqvist, Gunilla.Bergquist@uppsala.se
Anette Rytthammar, Anette.Rytthammar@uppsala.se
David Hällman, David.Hallman@uppsala.se


Resurs åk 4 och 5: 

Tim Friberg & Fredrik Blank

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4