Årskurs 4

Välkomna till årskurs 4 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 

Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är 1 gång/vecka på Björkvall och 1 gång/vecka hos oss.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

_________________________________________________

4A

Klasslärare: Maria Junebjörk
e-post: Maria.Junebjork@uppsala.se 

_________________________________________________

4B
Klasslärare: Anette Rytthammar
e-post: Anette.Rytthammar@skola.uppsala.se


_________________________________________________

4C

Klasslärare: Mathilda Eklund
e-post: mathilda.eklund@skola.uppsala.se


 

_____________________________________________

Resurslärare:
Markus Palm, markus.palm@skola.uppsala.se
David Hällman, David.Hallman@skola.uppsala.se


Resurs åk 4: Hampus Wåhlander
 

 

 

 

 

4A
Klasslärare:   Emma Pezoa Fast
e-post: emma.pezoa-fast@skola.uppsala.se

 

_________________________________________________

4B
Klasslärare: Monica Farina
e-post: monica.farina@skola.uppsala.se

 

_________________________________________________

4C 
Klasslärare: Kevin Maninnerby
e-post: kevin.maninnerby@skola.uppsala.se

 

 

Ämneslärare:
Anna Björkegren, anna.bjorkegren@skola.uppsala.se

Resurser åk 4 & 5: 
Magnus Berggren, Oscar Ahlinder och Hampus Wåhlander

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4