Årskurs 4

Välkomna till årskurs 4 på Diamanten!

Vi på Diamanten har mycket fina Active Boards tavlor som vi använder i vår undervisning. 

Eleverna får arbeta med datorer i olika ämnen och vid flera tillfällen under veckan.

Vi arbetar på ett varierat sätt för att försöka inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö.

Idrotten är 1 gång/vecka på Björkvall och 1 gång/vecka hos oss.

Telefon till Diamantens personalrum: 018 - 727 79 04

_________________________________________________

4A
Klasslärare: Maria Junebjörk
e-post: Maria.Junebjork@uppsala.se 

 

_________________________________________________

4B
Klasslärare: Elina Lundberg
e-post: elina.lundberg@uppsala.se

________________________________________________

4C 
Klasslärare: Anette Rytthammar
e-post: Anette.Rytthammar@uppsala.se

 

 ________________________________________________

Resuslärare åk 4: 

Gunilla Bergqvist, Gunilla.Bergquist@uppsala.se
Anna Björkegren, anna.bjorkegren@skola.uppsala.se
Monica Farina, monica.farina@uppsala.se
Johan Strernström Alm, 
johan.alm@skola.uppsala.se
Kevin Maninnerby, kevin.maninnerby@skola.uppsala.se
David Hällman, David.Hallman@uppsala.se


Resurs åk 4 och 5: 
Magnus Berggren, Oscar Ahlinder, Hampus Wåhlander, Ingela Leijonclou och Aud Kofoed

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4