Årskurs 4

Välkomna till årskurs 4 på Björklinge skola!

I åk 4 arbetar vi på olika och varierande arbetssätt för att inspirera och ge eleverna en lärande skolmiljö. Vi har Active Boards i alla klassrum. Dessa använder vi kontinuerligt i vår undervisning. 

Vid flera tillfällen i veckan får eleverna arbeta med datorer i de olika ämnena.

Diamantens personalrum

Kontakt 4A

Klasslärare: Gunilla Bergqvist
e-post: gunilla.bergquist@skola.uppsala.se

Kontakt 4B

Klasslärare: Anette Rytthammar
e-post: anette.rytthammar@skola.uppsala.se

Kontakt 4C

Klasslärare: Elin Skarin
e-post: elin.skarin@skola.uppsala.se

Speciallärare åk 4-5

Anna Eriksson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4