Frukost på fritidshemmet

Fritids serverar frukost från årsskiftet16/17

 

Från och med 2 januari kommer alla fritidshem i Uppsala kommun att servera frukost för de elever som anmält det till respektive fritidshem minst 14 dagar innan. Det gäller även de elever som är inskrivna vid fritidsklubben. (Om ditt barn ska börja äta frukost på fritidshemmet 10 januari behöver vi veta det senast den 2 januari. Maila respektive fritidshem.)

Frukost på fritidshemmen införs för de elever som påbörjar sin vistelse senast klockan 7.15.  Kommer eleven senare finns inte möjlighet att få frukost. De elever som börjar sin skoldag tidigt ska ha möjlighet till en frukostmåltid som innebär att det inte blir för lång tid innan skollunch serveras.

Frukost serveras på fritidshemmet på Skuttunge skola och i matsalen på Björklinge skola. Den består av mjölk/filmjölk, mjukt bröd och pålägg.

Vistelsetider:
Det är viktigt att fylla i rätt vistelsetider, både ankomst på morgonen och hemgång på eftermiddagen. Om ditt barn önskar frukost de dagar den börjar före 7.15 var vänlig meddela till fritidspersonalen minst 14 dagar innan. Frukostpaket beställs utifrån det antal elever som anmält att de ska äta frukost på morgonen, kostnaden för servering av frukost belastar skolans budget. Viktigt att ange om barnet har någon allergi mot födoämnen.

Kristina Söderlund och Catharina Swedman

rektorer

2 januari 2017