Årskurs 1

Välkommen till årskurs 1 på Björklinge skola!

Vi i årskurs 1 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11.
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C.
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare, en förskollärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.

 

Rubinens personalrum
Telefon: 018-727 79 01

___________________________________

1A

Klasslärare: Bissen Haglund
e-post: Bissen.Eklund@uppsala.se
Förskollärare:Linda Gunnarsson
e-post:linda.gunnarsson@skola.uppsala.se
Resurs: Kenneth Pless 

__________________________________________

1B

Klasslärare: Linda Hammarberg
e-post: linda.hammarberg@skola.uppsala.se
Förskollärare: Camilla Skotte
e-post: camilla.skotte@skola.uppsala.se
Resurs: Theresia Elmgren 

__________________________________________ 

1C

Klasslärare: Julia Nyberg
e-post: Julia.Nyberg2@uppsala.se
Förskollärare: Maria Hoff
e-post: maria.hoff@skola.uppsala.se
Resurs: Ingela Johansson 

__________________________________________ 

Speciallärare knuten till åk 1: Elisabeth Bergström 
e-post: Elisabeth.Bergsrom@skola.uppsala.se

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 1