Årskurs 1

Välkommen till årskurs 1 på Björklinge skola!

Vi i årskurs 1 har ett nära samarbete med samlad skoldag/fritidshemmet.
Eleverna arbetar både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar efter gemensamma termins- och lokala pedagogiska planeringar skrivna utifrån Lgr11.
Vi strävar efter att lära känna alla elever och att alla elever ska känna sig trygga med oss vuxna på skolan.

Rubinens personalrum
Telefon: 018-727 79 01

___________________________________

1A

Klasslärare: Elizabeth Sundberg-Jansson & Caroline Lindström 
e-post: Elizabeth.Sundberg@uppsala.se & caroline.lindstrom@uppsala.se

__________________________________________

1B

Klasslärare: Eva Lindholm & Anna Morström 
e-post: Eva.Lindholm2@uppsala.se & Anna.Morstrom@uppsala.se

__________________________________________ 

1C

Klasslärare: Karin Jonsson, Anna Morström & Caroline Lindström

e-post:  
Karin.Jonsson3@skola.uppsala.se , anna.morstrom@skola.uppsala.se & caroline.lindstrom@skola.uppsala.se

_________________________________________


Resurser/Fritidshemspersonal knutna till årskurs 1:
Emma Lövgren
Josefin Toorell
Jenny Johansson

2 februari 2018