Årskurs 1

Välkommen till årskurs 1 på Björklinge skola!

Vi i årskurs 1 arbetar efter en gemensam terminsplanering samt pedagogiska planeringar utifriån LGR11.
Vi är  uppdelade i arbetsteam för klasserna A, B och C.
Detta innebär att det i varje klass finns en lärare, en förskollärare samt en eller flera resurser/pedagoger för att möjliggöra bästa lärande för eleverna.
Detta innebär också att det är samma personal som följer eleverna under hela skoldagen, både under skoltid och fritidshemstid. Vi tror att det skapar en trygghet och helhet för eleverna.

 

Rubinens personalrum
Telefon: 018-727 79 01

___________________________________

1A

Klasslärare: Elizabeth Sundberg 
e-post: elizabeth.sundberg@skola.uppsala.se
Resurs: Maria Östlin & Annie Engberg 

__________________________________________

1B

Klasslärare: Eva Lindholm 
e-post: Eva.Lindholm2@uppsala.se
Resurs: Anna Morström & Marcus Karlsson 

_____________________________________________

1C

Klasslärare: Karin Jonsson 
e-post: Karin.Jonsson3@skola.uppsala.se 
Resurs: Charlotte Amreus Ögren, Marcelina Bozek & Haitam Belomorad 

____________________________________________

Speciallärare/Resurslärare knuten till åk 1:
Elisabeth Bergström & Helen Klintefelt

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 1